Solicitarea informațiilor de interes public

Persoana responsabilă de primirea solicitărilor în baza Legii nr. 544/2001

Persoana responsabilă de primirea solicitărilor în baza Legii nr. 544/2001:

Program de furnizare a informațiilor de interes public – Relații cu publicul

Formular pentru solicitare în baza Legii nr. 544/2001

Cerere tip – Liber acces la informatii 


Modalitatea de contestare a deciziei și formulare pentru reclamații administrative

Reclamatie administrativa depasire termen legal

Reclamatie administrativa raspuns negativ


Lista cu documentele de interes public


Rapoartele anuale de aplicare a Legii nr. 544/2001

Raport evaluare Legea 544 in anul 2018

Raport evaluare Legea 544 in anul 2019

Rapoartele anuale de aplicare a Legii nr. 52/2003

Raport evaluare Legea 52 in anul 2018

Raport evaluare L.52 in anul 2019