Bilanțuri contabile

Situatie financiara 31.12.2020

situatie financiara 31.12.2019

situatie financiara la 30 iunie 2019

situatie financiara la 31 martie 2019

Bilant la 31.12.2018

Cont rezultat patrimonial

situatia fluxurilor trezorerie 03

situatia activelor si datoriilor

Venituri total 31.12.2018

Cheltuieli total 31.12.2018

Venituri sectiunea de functionare

Venituri sectiunea dezvoltare

Cheltuieli sectiunea functionare

Cheltuieli sectiunea dezvoltare

situatia modificari capitaluri

situatia active amortizabile 35a

situatia active amortizabile 35aa

situatia active neamortizabile 35b

situatia active neamortizabile 35bb

venituri si cheltuieli