Skip to content
Primăria Comunei Boteni vă informează că prelucrează date cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, potrivit prevederilor regulamentului (UE) 679/2016 și Legii nr. 190/2018.

Primăria Comunei Boteni județul Argeș

Descriere generală

Orice proprietar al unui teren, poate sa solicite adeverinta APIA.

  • Pasul 1 – se depune cererea tip (se poate obține de pe site-ul Primăriei Boteni sau de la sediul primăriei) – original, însoțită de către documentele necesar a fi atașate:

    • actul de identitate (CUI pentru persoane juridice, etc.) ale părților (copii certificate conform cu originalul de către solicitant pe fiecare pagină).
    • acte doveditoare ale proprietății sau folosinței pentru imobile (copii certificate conform cu originalul de către solicitant pe fiecare pagină).

    Pasul 2 – se fac verificări de către Compartimentul Agricol.

    Pasul 3 – se ridică adeverința după întocmire și aprobare de la Registrul Agricol.

Formulare tip

Trimite cererea

Nume și Prenume *
Email *
Telefon*
Adauga alte detalii (optional)