Investiţii în derulare

Nr. crt. Denumirea proiectului  Sursa de finanțare  Valoare proiect (lei)  Data începerii investiției  Data preconizată de finalizare 
1.  Canalizare menajeră în sistem centralizat OG 7/2006  4,612,146  sept 2007  dec 2011 
2.  Construcție bază sportivă, Școala Petre Tutea Boteni  OG 7/2006  722,498  dec 2008  dec 2011 
3.  Extindere alimentare cu apă, comuna Boteni HG 577/1997  5,011,875  aug 2008  dec 2011 
4.  Pietruire - asfaltare DJ 723 Boteni - Văleni D-ta  Buget Cosiliul Județean  2,905,613  oct 2009 dec 2011 
5.  Reabilitare sediu primărie    799,952  mai 2011  dec 2011 
6.  Reabilitare dispensar uman    696,617  aprilie 2011  dec 2011 
7.  Plan Urbanism General    60,000  mai 2011  iulie 2011 
8.  Boteni - Cultură și Traditie  P.O.R  991,022  iunie 2011  dec 2012